Повръщане Диария Висока температура
Начало Pramed.com - Практическа медицина Контакти Реклама Условия
Pramed.com - Практическа медицина
pramed.com

Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта pramed.com

Използването на Сайта е предмет на следните условия за ползване:

Актуалност

Сайтът pramed.com може да променя тези условия по всяко време и тези промени влизат в сила веднага след публикуването на променените срокове и условия на pramed.com.
Вие се съгласявате да преглеждате споразумението периодично, за да сте наясно с последните промени, а достъпът или използването на услугата означава, че приемате споразумението.

Отказ от отговорност

Внимание! Информацията публикувана на сайта не замества лекарската диагноза или лечение.Винаги се обръщайте към лекар или друг медицински специалист за всички свои здравни проблеми.
Съдържанието, продуктите и услугите, предлагани тук са за да образоват потребителите по отношение на здравни грижи и медицински проблеми, които могат да засегнат ежедневието им.Нищо в съдържанието, продуктите или услугите не трябва да се разглежда или да се използва като заместител на медицински преглед, диагноза или лечение.Този сайт и неговите услуги не представляват пълноценен заместител на медицински, сестрински или други професионални здравни консултации, диагностика или лечение.Винаги трябва да говорите с вашия лекар или доставчик на здравни услуги за диагноза и лечение, включително и за вашите специфични медицински нужди.Препоръчваме на потребителите винаги да търсят съвет от лекар или друг квалифициран доставчик на здравни грижи по въпроси относно личното здраве или медицински състояния.
 Ако имате или подозирате че имате спешен или неотложен медицински проблем или състояние, незабавно се свържете с квалифициран медицински специалист.Ако се намирате в България и изпитвате нужда от спешна медицинска помощ, моля обадете се на 112 или се обадете за спешна медицинска помощ на най-близкия телефон.
Сайтът pramed.com не носи отговорност за здравни вреди и щети настъпили вследствие на самодиагностика и самолечение въз основа на публикуваната на сайта информация.

Авторски права

Внимание! Не можете да копирате, възпроизвеждате, повторно публикувате, качвате, извеждате, предавате или подреждате някой от тези материали без предварително писмено съгласие от собственика на авторските права, с изключение на това, че можете да преглеждате, изтегляте, показвате и отпечатвате едно копие на тези материали на един и същ компютър само за лична, нетърговска употреба, стига да спазвате следните условия:
- да не променяте материали и да ги представяте като свои по никакъв начин; 
-включвате всички приложими известия и декларации за отказ от отговорност (включително известия за авторски права);
- да не използвате материалите по начин, в който липсва връзка с pramed.com .

 Вие разбирате и се съгласявате, че тези материали не трябва да преминават от вас към друг потребител!
Внимание! Цялото съдържание на този уебсайт представлява обект на авторско право по смисъла на закона за авторското право и сродните му права!

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът съдържа връзки към други сайтове, управлявани от трети страни.Тези връзки са налице за ваше удобство и са предназначени само за осигуряване на достъп до тези сайтове на трети страни и за никакви други цели.
Сайтът pramed.com не гарантира и не носи отговорност относно съдържанието, качеството, функционалността, точността, годността за определена външна връзка към който и да е сайт на трета страна или неговото съдържание.Сайтът  pramed.com не дава никаква гаранция за продукти или услуги, предлагани от трети страни.Условията за използване и декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна могат да се различават съществено от условията за използване и правните норми, които важат за използването на сайта pramed.com.Моля, прегледайте условията на всички сайтове на трети страни за повече информация относно Общите условия, приложими при използването на тези сайтове.

 

Д-р Румен Петков