Начало
 
АГ
Алергология
Ваксинопрофилактика
Гастроентерология
Дерматовенерология
Диететика
Ендокринология
Инфектология
Кардиология
Неврология
Нефрология
Ортопедия
Офталмология
Паразитология
Педиатрия
Психиатрия
Пулмология
Ревматология
Спешна_помощ
УНГ
Урология
Фармакология
Хематология
Хирургия
 
Tyxo.bg counter
 

Професор Златимир Коларов д.м.н.

Дата и място на раждане
        31.05.1954 - София в семейство на лекари
        Семейно положение
        Семеен, съпруга кинорежисьор, един син
        Месторабота
        Клиника по ревматология, МБАЛ "Св. Ив. Рилски" - София
        Тел.
        00359 888 220 118
        Научна степен
        Доктор на медицинските науки - 2000 г.
        Диплом № 16/27.09.2000 г.

 Автор и съавтор в над 555 научни труда сред които 1 докторска дисертация, 159 оригинални статии и 109 научни обзора в български списания, 50 научни труда са отпечатани в международни и чужди списания като статии, резюмета и кейз репорти, 6 самостоятелни монографии, 2 в съавторство и участие в 4 други монографии, 2 практически медицински справочника, 240 научни съобщения и доклади, изнесени на различни научни форуми в страната и чужбина, някои от тях публикувани в последствие, 61 научни рецензии на статии, книги, дисертации, хабилитации и др., 31 научно-популярни книги и брошури за пациенти, участие в разработването на 5 научни становища в областта на лечението и диагнозата на ревматичните болести, над 90 експертни доклади за Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерство на здравеопазването, участие в Организационния комитет на 25 медицински научни прояви, над 100 лекции, изнесени многократно в различни градове на страната, 12 художествени книги, 1 публицистична, 11 сценария – 1 за игрален и 10 за документален филм, 150 литературни публикации в ежедневници и литературни издания (очерци, есета, миниатюри, разкази, сценарии, новели, публицистични материали, книги). 46 от научните трудове са отпечатани като статии, резюмета и кейз репорти в списания с Импакт фактор. 128 от научните трудове са цитирани 405 пъти в страната и 11 научни труда са цитирани 79 пъти в чужбина, 29 от които в списания с Импакт фактор.
     Ръководител на 6 докторантури по ревматология, ръководител и изследовател в 12 научни проукта.
     Носител на 11 награди и номинации като лекар и преподавател, сред които Награда на името на проф. Константин Чилов – МУ-София, 13 награди за белетристични и 7 за кино-творби.
Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов“.

Личен сайт:     www.kolarov.bg        

 

© Copyright 2005+   All rights reserved  |  Условия за ползване  I  За автора  I  Реклама  I  Сътрудници  I  Контакти