Практическа медицина - проверено в практиката!
Начало АГ Алергология Имунизации Гастроентерология Дермовенерология Диететика Ендокринология Инфектология Кардиология Неврология Нефрология Ортопедия Офталмология Паразитология Педиатрия Психиатрия Пулмология Ревматология Спешна помощ УНГ Урология Фармакология Хематология ХирургияПрофесор Златимир Коларов д.м.н.Професор Златимир Коларов д.м.н.е

Дата и място на раждане
31.05.1954 - София в семейство на лекари
Семейно положение
Семеен, съпруга кинорежисьор, един син
Месторабота
Клиника по ревматология, МБАЛ "Св. Ив. Рилски" - София
Тел.
00359 888 220 118
Научна степен
Доктор на медицинските науки - 2000 г.
Диплом № 16/27.09.2000 г.

Автор и съавтор в над 555 научни труда сред които 1 докторска дисертация, 159 оригинални статии и 109 научни обзора в български списания, 50 научни труда са отпечатани в международни и чужди списания като статии, резюмета и кейз репорти, 6 самостоятелни монографии, 2 в съавторство и участие в 4 други монографии, 2 практически медицински справочника, 240 научни съобщения и доклади, изнесени на различни научни форуми в страната и чужбина, някои от тях публикувани в последствие, 61 научни рецензии на статии, книги, дисертации, хабилитации и др., 31 научно-популярни книги и брошури за пациенти, участие в разработването на 5 научни становища в областта на лечението и диагнозата на ревматичните болести, над 90 експертни доклади за Изпълнителната агенция по лекарстватаи Министерство на здравеопазването, участие в Организационния комитет на 25 медицински научни прояви, над 100 лекции, изнесени многократно в различни градове на страната, 12 художествени книги, 1 публицистична, 11 сценария – 1 за игрален и 10 за документален филм, 150 литературни публикации в ежедневници и литературни издания (очерци, есета, миниатюри, разкази, сценарии, новели, публицистични материали, книги). 46 от научните трудове са отпечатани като статии, резюмета и кейз репорти в списания с Импакт фактор. 128 от научните трудове са цитирани 405 пъти в страната и 11 научни труда са цитирани 79 пъти в чужбина, 29 от които в списания с Импакт фактор.
Ръководител на 6 докторантури по ревматология, ръководител и изследовател в 12 научни проукта.
Носител на 11 награди и номинации като лекар и преподавател, сред които Награда на името на проф. Константин Чилов – МУ-София, 13 награди за белетристични и 7 за кино-творби.
Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов“.

Личен сайт: www.kolarov.bg