Начало
 
АГ
Алергология
Ваксинопрофилактика
Гастроентерология
Дерматовенерология
Диететика
Ендокринология
Инфектология
Кардиология
Неврология
Нефрология
Ортопедия
Офталмология
Паразитология
Педиатрия
ПСИХИАТРИЯ
Паническо
разстройство
Пулмология
Ревматология
Спешна_помощ
УНГ
Урология
Фармакология
Хематология
Хирургия
 
Tyxo.bg counter
 

Паническо разстройство

       Причини  I  Симптоми  I  Лечение

Паническото разстройство (панически атаки,англ.-Panic disorder) e психическо разстройство,характеризиращо се със пристъпи на силна тревожност (паника),които не се ограничват до определена ситуация или обстоятелства,поради което са непредсказуеми. Честотата им може да варира от няколко атаки на ден до само няколко пристъпа годишно.

Причини.

Има много теории за възникването му. Някои автори предполагат, че паническо разстройство (ПР) може да представлява състояние на хронична белодробна хипервентилация (интезивно и дълбоко дишане) и свръхчувствителност на рецепторите за въглероден диоксид (двуокис).
       Друга възможна причина може да бъде хипереактивност на пресинаптичните алфа-2 рецептори в ЦНС (централната нервна система),спрямо въздействието на адреналните хормони-адреналин и норадреналин.
       Когнитивната теория пък предполага, че пациентите с паническо разстройство имат повишена чувствителност към вътрешните автономни усещания (например учестен пулс).
       В невроанатомичен аспект пристъпите на паника са медиирани от "страховата мрежа" в мозъка, който включва амигдала (бадемовидното тяло), хипоталамус и центрове в мозъчния ствол.
       Общо взето,може да се каже че паническото разстройство е надстройка,която се реализира на базата на наличната свободно плуваща генерализирана тревожност.Това е състояние на постоянна „фонова“ тревожност с постоянна нервност,треперене,страх от заболявания и от бъдещи беди,двигателно напрежение и невъзможност да се стои на едно място,треперене,сърцебиене, световъртеж,изпотяване и стомашен дискомфорт.С овладяването на тази фонова тревожност,обикновено изчезват и паник атаките!
       Около 3-5% от населението,страда от паническо разстройство,като е установена приблизително 43% наследственост!Генетичната предразположеност се потвърждава от повишената честота на няколко хромозомни локуса, които са налични в семейства с висока честота на паническо разстройство,като например локус 13q22-32 .
       Освен с генерализирана тревожност и депресия,ПР се среща доста по-често при пациенти с органични заболявания като ХОББ, синдром на раздразненото черво, мигрена,синдром на неспокойните крака и сърдечно-съдови заболявания.От друга страна „паническите“ пациенти е почти два пъти по-вероятно да развият заболяване на коронарната артерия на сърцето.Пациенти със стенокардия може да получат миокардна исхемия по време на паническа атака и дори инфаркт,което означава, че паническото разстройство  е свързано с повишен риск от внезапна сърдечна смърт.От друга страна в 30% от случаите при  пациентите с болки в гърдите причината се оказва че е паническото разстройство.
       Приблизително 10-20% от пациентите с ПР злоупотребяват  с алкохол и други лекарства, а 10-40% от алкохолиците имат паническо разстройство. 
       Жените е 2-3 пъти по-вероятно да бъдат засегнати от мъжете. ПР е по-често при жени,които никога не са раждали. Обикновено се развива на възраст между 18 и 45 години, със средна възраст на настъпване на заболяването около 24 години.

Симптоми

Критериите за паническо разстройство включват 4 или повече атаки в продължение на 4 седмици или 1 или повече атаки, последвани от поне 1 месец от страх от друг пристъп на паника.
       Евентуални признаци на паническа така са следните симптоми:

По време на епизода, пациентите имат желание да избягат и имат чувство за предстояща гибел (като че ли умират от инфаркт или задушаване).
       Пациентите с паническо разстройство имат повтарящи се епизоди на паника, със страх от повторни атаки, водещи до значителни промени в поведението (например, като се избягват определени ситуации или места където са получавали паник атаки).
       Понякога самата мисъл,че може да получат паническа атака води до появата на такава!

Видове панически атаки.
       -Неочаквани-без конкретна причина.
       - Ситуативно-обвързани (условни) панически атаки -рецидивират предсказуемо във връзка със сходна ситуация, когато са били получени паник атаки.
       Тригер (причина) на паника може да бъде:

При лекарският преглед не се установяват особени отклонения,освен неспецифични признаци които могат да включват високо кръвно налягане, учестен пулс, леко учестено дишане, леко треперене  и хладна лепкава кожа. Паник атаката обикновено трае 20-30 минути от началото, въпреки че в редки случаи може да продължи повече от час.Поради опасения от смърт от сърдечни или дихателни проблеми, пациентите може да попаднат в спешна помощ.
       Прегледът на психичното състояние може да разкрие крайна тревожност, страх и чувство за предстояща смърт или гибел.Пациентът може да има затруднения в говора, както и се появи потен и объркан.

Диференциална диагноза

Паник атаките най-често трябва да се разграничат от следните заболявания:

Лечение

Всички пациенти с паническо разстройство трябва да бъдат насочени психиатър или психотерапевт.Лечението се провежда в домашни условия и много рядко се налага лечение с болница.
       Възможните начини на лечение са фармакологично лечение и психотерапия.

I.Фармакологичната терапия се изписва от психиатрите или личния лекар и включва:
       1.Транквилизатори-Диазепам,Лексотан,Ксанакс,Транксен,Ривотрил,Клонарекс...Имат бърз и безотказен ефект,но водят до пристрастяване и оптималния срок на лечение е 2 месеца с постепенно намаляне на дозата.Изписват се със „зелена“ рецепта.
       2.Антидепресанти-Деанксит,Амитриптилин,Есобел,Дулсевия,Ремирта,Пароксат,Золофт,Тритико,Ципралекс...Имат по-бавен и по-мек ефект,но и по-дълготраен.Могат да се приемат по-продължително време,тъй като не водят до зависимост.Не предизвикват сънливост.Прекратяването им става постепенно по схема.
       Основният принцип на този вид терапия е посредством медикаменти да се постигне нормално психично състояние на пациента и се разчита, че впоследствие заболяването няма да се повтори.Най-често обаче,тревожните разстройства рецидивират в 60% след спиране на лечението.

I I. Познавателно-поведенческа психотерапия (cognitive-behavioral therapy, СВТ).
       Помага на пациентите да  разберат как автоматичните негативни мисли и погрешни вярвания / изкривявания водят до прекомерни емоционални реакции като тревожност и как може те да бъдат отстранени като причина за емоционален дискомфорт. СВТ може да бъде използвана самостоятелно или в допълнение към фармакотерапията.  Комбинирания  подход дава добри резултати за повечето пациенти, в сравнение с резултатите от самостоятелното им използване и повишаване на дългосрочни резултати чрез намаляване на вероятността от рецидив, когато фармакологична терапия е спряна.Успеваемостта на този подход в дългосрочен план достига до 90%!
       CBT е най-ефективна, когато се започне рано след началото на симптомите.Лечението обикновено се ограничава до 10-15 седмични сесии по 1-2 часа и е желателно да приключи в рамките на максимум 4 месеца от започването.

Първа помощ:
       По време на паническа атака,известно облекчение се получава чрез дълбоко и бавно дишане.

 

 

Автор: Д-р Румен Петков    

© Copyright 2005+   All rights reserved  |  Условия за ползване  I  За автора  I  Реклама  I  Сътрудници  I  Контакти